Drafteam Broszura

    Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych.
    Automatyzacja procesów produkcyjnych.

    POBIBERZ PDF

    Remonty

    Świadczymy usługi mające na celu przywrócenie do stanu używalności urządzenia niesprawne lub wycofane z użytku na skutek awarii.  Proces rozpoczynamy od zapoznania się z funkcją maszyny w ciągu technologicznym i od analizy dostępnej dokumentacji.  W przypadku braku dokumentacji niezbędne informacje uzyskujemy analizując jej budowę oraz np. relacje operatorów. Posiadając tę wiedzę jesteśmy w stanie określić zasadę działania maszyny. Następnie tworzymy listę potencjalnych awarii, którym mogły ulec podzespoły maszyny. Na tej podstawie przedstawiamy klientowi kosztorys naprawy. Jeśli zostanie zaakceptowany, przechodzimy do prac, które kończymy oddaniem do użytku w pełni sprawnego urządzenia. W trakcie przeprowadzania remontu możliwe jest również zmodernizowanie maszyny tak, by spełniała obecne wymogi prawne.