Drafteam Broszura

    Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych.
    Automatyzacja procesów produkcyjnych.

    POBIBERZ PDF

    Certyfikacja

    Obecnie maszyny użytkowane na terytorium Unii Europejskiej muszą zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Tylko produkt zgodny z tymi wymogami może otrzymać znak CE i być dopuszczony do użytku. Zdarza się, że urządzenie nie posiada znaku CE, gdyż zostało wyprodukowane poza Unią Europejską lub utraciło swój certyfikat na skutek przebudowy. W takich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie procesu certyfikacji CE, który kończy się wydaniem deklaracji zgodności WE, potocznie nazywanej certyfikatem CE. Aby taką deklarację można było wydać, konieczna jest ocena zgodności maszyny z odpowiednimi dyrektywami i normami. Na skutek tej oceny może wyniknąć konieczność przebudowy urządzenia lub wyposażenia go w jakieś dodatkowe elementy. Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek, wynikłych z analizy zgodności, znak CE może zostać nadany. Naszych klientów wspieramy w całym procesie certyfikacji, gdzie stroną certyfikującą jest klient. Możemy również sami przeprowadzić proces certyfikacji i wydać deklarację zgodności (certyfikat CE) jako niezależna strona.