Maszyny krzywkowe

  Gdy maszyna przemysłowa musi charakteryzować się bardzo dużą wydajnością ( czas. cyklu poniżej 2s ), często jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii krzywkowej. Tę technologię od rozwiązań klasycznych odróżnia to, że elementy wykonawcze napędzane są zespołami krzywek i są ze sobą zsynchronizowane mechanicznie. Proces projektowania takiej maszyny jest dużo bardziej skomplikowany i wymaga przeprowadzenia dużo większej ilości obliczeń i analiz, ale włożony trud owocuje stworzeniem urządzenia spełniającego najwyższe wymogi wydajnościowe. Maszyny takie wyposażane są zawsze w automatyczne systemy podawania komponentów.

  Przykłady gdzie maszyny krzywkowe sprawdzają się znakomicie:

  • procesy o bardzo krótkim czasie cyklu
  • procesy montażowe w branży medycznej i kosmetycznej

  Zalety maszyn krzywkowych:

  • bardzo krótkie czasy cyklu
  • możliwość stosowania w strefie zagrożonej wybuchem
  • niski pobór energii
  • wysokie współczynniki wydajności produkcji
  • bardzo niska awaryjność
  • duża precyzja i powtarzalność

  Oferujemy urządzenia oparte o nasze standaryzowane platformy maszynowe lub stosujemy się do standardów klienta. Na maszynach implementujemy szeroką gamę rozwiązań montażowych i kontrolnych, zawsze mając na uwadze optymalizację procesu technologicznego i zasadność ekonomiczną. Jesteśmy w stanie zapewnić identyfikowalność produktu stosując odpowiednie systemy. Rodzaj systemu transportu produktów pomiędzy poszczególnymi maszynami dopasowujemy do wymagań konkretnej linii produkcyjnej.