Przemysł kosmetyczny

  Tworząc maszyny produkcyjne dla przemysłu kosmetycznego skupiamy się na możliwości łatwego utrzymania ich w czystości i krótkich czasach cyklu. Dominują tu rozwiązania oparte o mechanizmy krzywkowe. W przypadku pracy z produktami mogącymi tworzyć strefę wybuchową implementujemy odpowiednie, bezpieczne rozwiązania technologiczne i przeprowadzamy certyfikację ATEX.

  • Urządzenia montujące, pakujące, napełniające
  • Kontrole szczelności
  • Wykonania przeciwwybuchowe EX
  • Podajniki wibracyjne, odśrodkowe i walking beam
  • Kontenerowe systemy transportu

  Oferujemy urządzenia oparte o nasze standaryzowane platformy maszynowe lub stosujemy się do standardów klienta. Na maszynach implementujemy szeroką gamę rozwiązań montażowych i kontrolnych, zawsze mając na uwadze optymalizację procesu technologicznego i zasadność ekonomiczną. Jesteśmy w stanie zapewnić identyfikowalność produktu stosując odpowiednie systemy. Rodzaj systemu transportu produktów pomiędzy poszczególnymi maszynami dopasowujemy do wymagań konkretnej linii produkcyjnej.