Przemysł farmaceutyczny

  Dzięki rozwiązaniom opartym o mechanizmy krzywkowe jesteśmy w stanie zapewnić bardzo krótkie czasy cyklu. Maszyny projektujemy w sposób zapewniający łatwość utrzymania czystości i bezproblemową dezynfekcję.

  • Urządzenia montujące i pakujące
  • Inspekcje wizyjne
  • Maszyny krzywkowe
  • Sterylizacja i dezynfekcja
  • Paletyzatory

  Oferujemy urządzenia oparte o nasze standaryzowane platformy maszynowe lub stosujemy się do standardów klienta. Na maszynach implementujemy szeroką gamę rozwiązań montażowych i kontrolnych, zawsze mając na uwadze optymalizację procesu technologicznego i zasadność ekonomiczną. Jesteśmy w stanie zapewnić identyfikowalność produktu stosując odpowiednie systemy. Rodzaj systemu transportu produktów pomiędzy poszczególnymi maszynami dopasowujemy do wymagań konkretnej linii produkcyjnej.