Automotive

  Identyfikowalność produktów montowanych na naszych urządzaniach zapewniamy stosując system traceability – naszego projektu lub według standardu klienta. W przypadku linii automatycznych, jako transport technologiczny, stosujemy najczęściej transporty paletowe.

  • Urządzenia montujące i testujące
  • Inspekcje wizyjne oparte o sieci neuronowe
  • Systemy traceability
  • Automatyczne systemy podawania
  • Paletowe systemy transportu
  • Paletyzatory

  Oferujemy urządzenia oparte o nasze standaryzowane platformy maszynowe lub stosujemy się do standardów klienta. Na maszynach implementujemy szeroką gamę rozwiązań montażowych i kontrolnych, zawsze mając na uwadze optymalizację procesu technologicznego i zasadność ekonomiczną. Jesteśmy w stanie zapewnić identyfikowalność produktu stosując odpowiednie systemy. Rodzaj systemu transportu produktów pomiędzy poszczególnymi maszynami dopasowujemy do wymagań konkretnej linii produkcyjnej.